انواع خطوط مخابراتی

خطوطی که از طرف مخابرات به صورت خط های شهری برای انواع مرکز تلفن مورد استفاده قرار می گیرند به سه دسته خطوط آنالوگ، دیجیتال یا همان E1 و خطوط سیپ ترانک تقسیم می شوند. خطوط آنالوگ شهری خطوط آنالوگ فقط یک خط شهری را به صورت مستقیم در اختیار داخلی ها…

مطالعه بیشتر