پشتیبانی به دو گونه میباشد :

  • پیشتیبانی شرکت هایی که دارای قرارداد پشتیبانی میباشند.
  • پشتیبانی بر اساس تقاضا

شرکت های دارای قرارداد پشتیبانی

پشتیبانی این گونه شرکت ها بر اساس شرایط موجود در قرارداد میباشد . در برخی قرارداد ها حداکثر زمان انتظار برای رفع مشکل یک ساعت میباشد که به صورت 24 ساعته 7 روز هفته در 365 روز سال معتبر میباشد.  در این حالت پس از ثبت تقاضای پشتیبانی ، بلافاصله  متخصصین شرکت اقدام به رفع مشکل  بر اساس بند های قرارداد پشتیبانی خواهند نمود.

پشتیبانی بدون قرارداد پشتیبانی

در این حالت مشکل اعلام شده به تیم پشتیبانی بررسی شده و پس از ان متخصصین واحد ویپ با شما تماس گرفته و اقدامات لازم را جهت رفع مشکل انجام خواهند داد.