اگر به دنبال راه اندازی سرویس تلفن 4 رقمی (خط 4 رقمی) در کرمان هستید ، میتوانید از خدمات ما استفاده کنید. ما تمامی مراحل از شروع درخواست خط تا نصب و راه اندازی را برای شما با بهترین کیفیت ممکن و در کمترین زمان انجام میدهیم .

هزینه راه اندازی این گونه خطوط بر اساس تعداد کانال ها ، تعداد داخلی ها ، فاصله تا مرکز مخابراتی و … متفاوت میباشد.

برای مشاوره میتوانید با شماره تلفن ما تماس بگیرید.